čo je to ppc reklama

Čo je to PPC reklama?

Ak sa pohybujete vo svete online marketingu, často sa stretnete s pojmom PPC reklama. Medzi ľuďmi, ktorí sa s týmto výrazom stretávajú častejšie, zľudovelo tiež pomenovanie “pé-pé-céčka”. Čo však tento pojem znamená? Ide o skratku vytvorenú z anglických slov “Pay-Per-Click”, a teda v preklade “platba za kliknutie”. Už samotný názov teda napovedá o spôsobe odplaty…