Podpora náboru zamestnancov pomocou sociálnych sietí

Minulý rok v máji sme rozbehli spoluprácu so spoločnosťou Wittur Slovakia, ktorá je globálnou spoločnosťou so zameraním na výťahový priemysel. Na začiatku sme si definovali hlavné ciele správy sociálnych sietí priemyselnej spoločnosti, najdôležitejším cieľom bol nábor zamestnancov pomocou sociálnych sietí. Ďalšími cieľmi bolo: vytvoriť imidž atraktívneho zamestnávateľa pre potenciálnych zamestnancov, vytvoriť na sieťach komunitu zamestnancov spoločnosti…